AGENCJA REKLAMOWA

DRUKARNIA  WIELKOFORMATOWA

 

POLITKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest StudioDelta.pl Mirosław Mytnik, Ryszard Mytnik s.c z siedzibą w Łysej Górze 295, 32-853 Łysa Góra, Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: Wola Dębińska 440, 32-852 Dębno.

 

Dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane przez Administratora zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych (np. poprzez dostęp do danych rejestrowych REGON poprzez usługę sieciową po wpisaniu numeru NIP Państwa firmy lub na stronie firma.gov.pl). Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu możliwości zawarcia i wykonania umowy usług świadczonych przez naszą firmę. Dane osobowe jakie zbieramy to:

 

- nazwa firmy i/lub imię i nazwisko,

- numer NIP,

- adres siedziby firmy,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- fax – jeżeli wykonanie usługi tego wymaga (np. obecność numeru fax jest niezbędna na wizytówce),

- stanowisko – jeżeli wykonanie usługi tego wymaga (np. stanowisko jest niezbędne na wizytówce),

- zdjęcie – jeżeli wykonanie usługi tego wymaga (np. Państwa zdjęcie na ulotce, stronie internetowej).

 

Jednakże jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres pełnych 5 lat zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia

z dnia 29 września 1994 r., art. 74, pkt. 2 ppkt 1).

Państwa dane osobowe są udostępniane partnerom biznesowym Studio Delta  jedynie w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba dostarczenia produktu do Państwa siedziby za pomocą usług kurierskich.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych realizuje przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te wynikają z art. 15 – 21 RODO i dotyczą:

 

Prawa dostępu do danych osoby której dane osobowe dotyczą – mają Państwo prawo do otrzymania od Administratora Danych potwierdzenia czy Wasze dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa.

 

Prawa do sprostowania danych – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych.

 

Prawa do usunięcia danych tzw. “prawo do bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia swoich danych o ile inne przepisy prawa na to pozwalają.

 

Prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania danych w ściśle określonych przypadkach, mianowicie:

w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 

Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 

Prawa do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyliście jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub na podstawie umowy, oraz

w sposób zautomatyzowany;

 

Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – jeśli przetwarzamy dane osobowe

w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Państwa danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Państwa niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń. Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane;

 

Prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego – mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie Waszych danych narusza przepisy prawa.

 

 

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można przesłać mailowo na adres: biuro@studiodelta.pl  lub pisemnie na adres Agencja Reklamowa Studio Delta  Wola Dębińska 440, 32-852 Dębno..

 

 

reklama Brzesko, znaki firmowe, logotypy, banery, wizytówki, plakaty, strony internetowe, sklepy internetowe, Frezowanie CNC, Usługi CNC, systemy CMS, ulotki, kasetony świetlne, litery przestrzenne, gazetki, fototapety,  reklama wizualna, reklamy Brzesko, teczki ofertowe, drukarnia wielkoformatowa, druk solwentowy, druk offsetowy, druk laserowy, szyldy reklamowe,  kasetony, reklama na samochodach, oklejanie pojazdów, plandeki, fototapety na wymiar, siatki mesh,  foldery, papier firmowy, notesy, naklejki, wydruki wielkoformatowe, katalogi, kalendarze, karty pocztowe, koperty firmowe, biznes karty, bilbordy, projekty graficzne, znaki graficzne, CNC, fotografia reklamowa, Brzesko, Tarnów, Bochnia, małopolska, drukarnia Brzesko, agencja reklamowa Brzesko, agencja reklamowa  Studio Delta

Oferta
Dlaczego my
Praca
Polityka Prywatności
Portfolio

© 1997-2019 - All Rights Reserved - StudioDelta

biuro@studiodelta.pl

grafik@studiodelta.pl

+ 48 14 66 320 68

+ 48 14 67 40 600

 

+ 48 695 585 737

+ 48 790 307 224

+ 48 667 677 333

StudioDelta.pl M.Mytnik & R.Mytnik

Wola Dębińska 440

32-852 Dębno

woj. małopolskie

 

nip 869-197-54-11

 

 

AGENCJA REKLAMOWA

DRUKARNIA

 

wewn. 20 - obsługa klienta

wewn. 21 - graficy

wewn. 22 - produkcja